Werken bij

Leerkracht groep 6

Wij zijn op zoek naar:

 1. Leraar groep 6 met een taakomvang van 1,0

We zoeken een leraar die:

 • open is in contacten met leerlingen
 • ouders ziet als partners in de ontwikkeling van kinderen
 • deskundig en bevlogen is
 • bereid is te investeren in persoonlijke- en schoolontwikkeling
 • weet wat er anno 2020 van een leraar wordt gevraagd

We hebben ook wat te bieden:

 • een school die werkt met het 5 gelijke dagen model. Iedere dag onderwijs van 8.30 – 14.00 uur
 • Voor- en naschoolse opvang alsmede een peuterspeelzaal onder hetzelfde dak
 • 23 leraren die wachten op jouw komst
 • 322 enthousiaste leerlingen op schoolniveau, 25 leerlingen in groep 6A.
 • een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • een marktconforme beloning

Leerkracht groep 1/2

Wij zijn op zoek naar:

 1. Leraar groep 1/2 met een taakomvang van 0,8 (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

We zoeken een leraar die:

 • open is in contacten met leerlingen
 • ouders ziet als partners in de ontwikkeling van kinderen
 • deskundig en bevlogen is
 • bereid is te investeren in persoonlijke- en schoolontwikkeling
 • weet wat er anno 2020 van een leraar wordt gevraagd

We hebben ook wat te bieden:

 • een school die werkt met het 5 gelijke dagen model. Iedere dag onderwijs van 8.30 – 14.00 uur
 • Voor- en naschoolse opvang alsmede een peuterspeelzaal onder hetzelfde dak
 • 23 leraren die wachten op jouw komst
 • 322 enthousiaste leerlingen op schoolniveau, 25 leerlingen in groep 1/2A.
 • een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • een marktconforme beloning

Leerkracht groep 1/2

Leerkroep voor de groepen 1/2 met een taakomvang van 0,4 (dagen in overleg)

We zoeken leraren die:

 • open zijn in hun contacten met leerlingen
 • ouders zien als partners in de ontwikkeling van kinderen
 • deskundig en bevlogen zijn
 • bereid zijn te investeren in persoonlijke- en schoolontwikkeling
 • weten wat er anno 2019 van een leraar wordt gevraagd

We hebben ook wat te bieden:

 • een school die werkt met het 5 gelijke dagen model. Iedere dag onderwijs van 8.30 – 14.00 uur
 • Voor- en naschoolse opvang alsmede een peuterspeelzaal onder hetzelfde dak
 • 23 leraren die wachten op jouw komst
 • 322 enthousiaste leerlingen
 • een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • een marktconforme beloning

 

Leerkracht groep 8

Wij zijn op zoek naar:

 1. Leraar groep 8 met een taakomvang van 1,0

We zoeken een leraar die:

 • open is in contacten met leerlingen
 • ouders ziet als partners in de ontwikkeling van kinderen
 • deskundig en bevlogen is
 • bereid is te investeren in persoonlijke- en schoolontwikkeling
 • weet wat er anno 2020 van een leraar wordt gevraagd

We hebben ook wat te bieden:

 • een school die werkt met het 5 gelijke dagen model. Iedere dag onderwijs van 8.30 – 14.00 uur
 • Voor- en naschoolse opvang alsmede een peuterspeelzaal onder hetzelfde dak
 • 23 leraren die wachten op jouw komst
 • 322 enthousiaste leerlingen op schoolniveau, 25 leerlingen in groep .
 • een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • een marktconforme beloning

 

Leerkracht groep 3

Wij zijn op zoek naar:

Leerkracht groep 3 met een taakomvang van 0,4 (donderdag en vrijdag)

We zoeken leraren die:

 • open zijn in hun contacten met leerlingen
 • ouders zien als partners in de ontwikkeling van kinderen
 • deskundig en bevlogen zijn
 • bereid zijn te investeren in persoonlijke- en schoolontwikkeling
 • weten wat er anno 2019 van een leraar wordt gevraagd

We hebben ook wat te bieden:

 • een school die werkt met het 5 gelijke dagen model. Iedere dag onderwijs van 8.30 – 14.00 uur
 • Voor- en naschoolse opvang alsmede een peuterspeelzaal onder hetzelfde dak
 • 23 leraren die wachten op jouw komst
 • 322 enthousiaste leerlingen
 • een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
 • marktconforme beloning

Interne Begeleider (24 uur per week)

  We zoeken een IB er die:
 • Vernieuwingen in de school (mede) initieert
 • In staat is om processen als OGHW te monitoren en te begeleiden
 • In staat is om de leraren te begeleiden, coachen en ondersteunen bij het vormgeven van (passend) onderwijs
 • Groeps- en leerlingbesprekingen kan leiden
 • (moeilijke) oudergesprekken kan voeren
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden om ook contacten met externe instanties te onderhouden
 • Deel kan nemen aan onze MT bijeenkomsten
 • Een grondige kennis heeft van de leerlijnen van de instrumentele vaardigheden, de referentieniveaus taal en rekenen en de bijbehorende tussendoelen
 • snel zicht kan krijgen op onze schoolpopulatie en de bijbehorende onderwijsbehoefte
 • Ervaring heeft met MDO’s
 • In staat is om analyses van de school en de individuele leerlingen te maken om de school dan wel individuele leerlingen vooruit te helpen in de ontwikkeling
 • In het bezit is van een Master SEN of door ervaring een vergelijkbaar niveau heeft

Wij bieden jou:

 • 322 kinderen die wachten op jouw komst
 • bevlogen leraren die samen in ontwikkeling zijn
 • een dienstverband voor bepaalde tijd, bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • bezoldiging volgens de CAO primair onderwijs

Wil je meer informatie over de vacature neem dan contact op met Jan Metgod, de directeur van de school. Hij is bereikbaar via de mail  j.metgod@obs-de-octopus.nl of via de telefoon 06-30480521.

We ontvangen je reactie bij voorkeur schriftelijk via een van bovenstaande email adressen.