Nieuwe leerling

Aanmelding nieuwe leerling

Voordat uw kind 4 jaar wordt, zult u zich ongetwijfeld gaan verdiepen in de schoolkeuze. Het maken van een schoolkeuze voor uw kind is niet zomaar iets. Uw kind is nog jong en in ontwikkeling, wat is belangrijk voor uw kind, waar voelt u zich zelf prettig bij? Daarom adviseren we u om meerdere basisscholen te bezoeken zodat u een goed beeld krijgt van de verschillende scholen.

 

Op OBS De Octopus organiseren we meerdere keren per jaar open dagen voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool. Tijdens deze informatiebijeenkomsten maakt u kennis met OBS De Octopus door middel van een presentatie en rondleiding door de directie en/of een leerkracht. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen. De bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur.

Aanmelden vooraf is gewenst, er is ruimte voor maximaal 15 personen per sessie. 

 

Open dagen 2023 - 2024

Dinsdag 12 september 2023 van 9.00 - 10.30 uur

Donderdag 9 november 2023 van 9.00 - 10.30 uur

Dinsdag 9 januari 2024 van 9.00 - 10.30 uur

Donderdag 7 maart 2024 van 9.00 - 10.30 uur

Dinsdag 21 mei 2024 van 9.00 - 10.30 uur

Donderdag 27 juni 2024 van 9.00 - 10.30 uur

Stuur u een e-mail naar info@obs-de-octopus.nl om u aan te melden. Vermeld hierin de volgende gegevens: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en naam en geboortedatum van uw kind. 


Elk kind is van harte welkom bij ons op school. De school beschikt over voldoende klaslokalen. Wij houden er rekening mee dat er niet teveel kinderen in een groep geplaatst worden. Wij zijn dus beperkt in het plaatsen van het aantal kinderen. Onze school hanteert voor nieuwe leerlingen een groepsgrootte van maximaal 28 leerlingen.

Wanneer u al een zoon of dochter bij ons op school heeft, kunt u bij de balie een aanmeldformulier ophalen en weer ingevuld inleveren.

Wanneer u uw eerste kind wilt aanmelden, dan kunt u (vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is geworden) een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie. Na dit gesprek ontvangt u het aanmeldformulier, welke u ingevuld bij de balie kan inleveren op een later moment.  

 

Plaatsing 
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Bij de plaatsing wordt de volgende voorrangsregel toegepast:

  • Het kind heeft een plaatsingsgarantie op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt en er een ouder broertje of zusje op OBS De Octopus zit.

Na het hanteren van deze voorrangsregel gelden nog criteria als de hulpvraag en de verdeling meisjes en jongens in een klas. Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar is laat de school weten of uw kind definitief geplaatst is.

 

Wat u moet weten als ouders van nieuwe leerlingen:

Wennen

Voordat uw kleuter vier jaar wordt, mag hij of zij komen meedraaien in de groep. Na aanmelding ontvangt u ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt een welkomstkaart. Hierop staat de groep waarin uw kind geplaatst zal worden, en de contactgegevens van de leerkracht. Hiermee kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een wendag(en) voor uw kind.
Op de eerste schooldag is het de bedoeling dat uw kind een gymtas, een gezond pauzehapje, iets te drinken en eten en drinken voor de lunch meeneemt. 

 

Start en eind van de schooldag

De inloop beging elke dan 10 minuten voor aanvang van de school (dus 8.20 uur). In de onderbouw mogen ouders twee keer per week mee naar binnen tijdens de inloop. De andere dagen vangen de leerkrachten de groep op het kleuterplein op. 

Alle kleuters en hun ouders gebruiken de kleuteringang aan het kleuterplein. 's Middags om 14:00 uur verlaten alle kleuters de school via dezelfde uitgang bij het kleuterplein. In verband met het overzicht blijven de kinderen bij de leerkracht op het kleuterplein totdat zowel zij als de leerkracht hun ouder of degene die hen komt ophalen zien staan.

 

Zindelijk

Wanneer de kinderen bij ons op school komen, moeten zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.