Schooltijden

De Octopus hanteert een systeem van vijf gelijke schooldagen van 08:30 tot 14:00 uur met een continurooster.


De deur gaat ’s morgens om 8:20 uur open voor de dagelijkse inloop. Er is een schema voor de inloop.
Ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen twee keer per week hun kind in de klas brengen. Ouders van kinderen in de groepen 5 t/m 8 één keer per week.


Wie te laat komt, haalt een briefje bij de administratief medewerkster. Indien dit te vaak gebeurt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.


Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om bij het hek van de kleuteringang of het grote schoolplein te wachten. De kinderen van de groepen 1/2 worden na afloop van school naar buiten gebracht en blijven bij de leerkracht tot de “ophaler” hen overneemt. Kinderen die naar de BSO gaan, worden door de leid(st)ers opgehaald of door de leerkracht(en) gebracht.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar huis, de leerkracht loopt mee naar buiten.
Als een kind niet volgens afspraak wordt opgehaald, moet het terug naar de klas en bij de leerkracht wachten.