Ziek melden

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen.
Dit kan via Social Schools of telefonisch (020 690 41 33) gebeuren, graag vóór 8:30 uur.

U kunt het bericht ook aan de administratieve kracht doorgeven. Zij zorgt er dan voor dat de leerkracht op de hoogte gesteld wordt.

 

Een bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Een dergelijk bezoek hoeft u slechts mede te delen aan betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid door aan de administratief medewerkster. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen alleen naar huis. In de hogere groepen komt het voor dat ouders laten weten dat hun kind zelfstandig naar huis of de orthodontist mag gaan.