Team

Op De Octopus werken meer dan 25 bevlogen professionals. Met plezier en professionaliteit verzorgen
de leerkrachten goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan
en zich ontwikkelen.


Op De Octopus werken, naast de groepsleerkrachten en de directie, de volgende mensen:

 • Intern Begeleider
  De IB-er is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de leerlingenzorg, ondersteunt
  leerkrachten in het onderwijsaanbod voor leerlingen, voert gesprekken met ouders en stelt
  samen met de leerkracht doelen voor de groep.
 • Onderwijsassistenten
  Een Onderwijsassistent werkt met kleine groepjes kinderen die net dat beetje extra aandacht
  nodig hebben of ondersteunt de leerkracht in de klas bij de werkzaamheden.
 • Stagiaires
  Wij bieden graag ruimte voor studenten om zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Onder
  toezicht en verantwoordelijkheid van de leerkracht zullen stagiaires lessen verzorgen. De
  leerkracht blijft te allen tijde uw aanspreekpunt.
 • Vakleerkracht(en) gymnastiek
  Twee maal per week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 gymnastiek. Onze vakdocent verzorgt
  voor de meeste groepen deze lessen. Soms komt het voor dat de eigen leerkracht zijn groep
  eenmaal gymles geeft.
 • Bovenschoolse vakdocenten
  Er zijn bovenschools een muziekdocent en een docent dramatische expressie aanwezig om 10
  lessen per schooljaar te verzorgen voor de groepen 1 t/m 5.
 • Vakleerkracht Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO)
  Voor de groepen 7 en 8 is er een vakleerkracht Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO). Indien
  ouders principiele bezwaren hebben tegen het bijwonen van deze les, kunnen zij dit bij de start
  van het schooljaar middels een formulier kenbaar maken en wordt er door de groepsleerkracht
  een alternatief lesprogramma geboden voor de leerling.

Onmisbaar op De Octopus zijn onze administratieve kracht Petra van Westerop en de conciërge Dennis
Jones.

 

Groep:

Groepsleerkracht:

1/2a 

juf Sherida (ma t/m vr)

1/2b

juf Karin S. (ma, di, do) en juf Djuna (wo t/m vr)

1/2c

juf Linda (ma t/m do) en juf Karin A. (vr)

3

juf Sheila (ma t/m vr) en juf Marcia (ma t/m do)

4a

juf Anja (ma, di) en juf Tremaine (wo t/m vr)

4b

juf Rand (ma, di, wo en vr) en juf Anja (do)

5a

juf Erna

5b

juf Kamini (ma, wo t/m vr) en juf ... (di)

6a

juf Michelle (ma) en juf Anneloes (di t/m vr)

6b

meester Michel (ma t/m vr)

7a

meester Rob (ma, woe, do) en juf Natalie (di en vr)

7b

meester Rick (ma t/m vr)

8a

juf Anouk (ma t/m wo, vr) en juf Nora (do)

8b

juf Sanna (ma, di, do, vr) en juf Nora (wo)

onderwijs ass.

meester Joost (ma, di, do, vr) en juf Rebecca (ma, di, do)

directie

juf Kirsten (ma t/m vr)

IB

juf Yvonne (ma,wo t/m vr) en meester Ed (ma,di)

gym

meester Leroy (ma, vr) en juf Mirella (do, vr)

administratie

juf Petra (ma, wo, do en vr)

concierge

meester Dennis (di, wo en vr)