Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.

 

Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.


Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KMN Kind & Co en BSO Popeye, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties via KMN Kind & Co e/o BSO Popeye. Hier zijn kosten aan verbonden.