Ons Onderwijs

Onze missie
  • De Octopus biedt openbaar basisonderwijs gebaseerd op een vast stelsel van normen en waarden in verbinding met de omgeving.
  • De Octopus biedt een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving waar we talenten inzetten en ontwikkelen.
  • De Octopus stimuleert ontwikkeling tot wereldburgers die zich verantwoordelijk voelen voor en verbonden voelen met hun omgeving.

 

Onze visie
De Octopus ziet het als haar opdracht om ieder kind in staat te stellen zich met plezier te ontwikkelen. Wij houden oog voor ieders talenten en bevorderen een nieuwsgierige houding. Met respect en in verbondenheid vanuit een veilige, vertrouwde basis met rust en structuur.
Belangrijke voorwaarde is dat leerkrachten een professionele leergemeenschap vormen. Het verbeteren van het leren en de resultaten is een collectieve verantwoordelijkheid. Wij gaan een educatief partnerschap met ouders aan. Dat betekent dat er wederzijdse betrokkenheid is van ouders en school. Zo kunnen we de optimale omstandigheden realiseren voor de ontwikkeling van alle kinderen, thuis en op school. We gaan vanuit een respectvolle grondhouding in gesprek met ouders en werken zoveel mogelijk samen.