Privacy policy

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door onze school. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.

In dit Privacy Statement informeren wij u over hoe er op de website van OBS de Octopus wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Informatie van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover OBS de Octopus geen controle heeft. Dit Privacy Statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

 

Actief verstrekte informatie
Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van informatie of het achterlaten van een bericht, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw toestemming.

Passief verstrekte informatie
Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van uw computer en het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover OBS de Octopus dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen door VPNgids.nl