Onze school

Elke ochtend sta ik bij de voordeur om alle kinderen en ouders te ontvangen op onze school. En als de school begint om 08:30 uur, dan geeft ons team met veel inzet en passie les aan uw kind.

 

Wat ik belangrijk vind in onze school en voor uw kind?

Dat er in elke groep een leerkracht staat die vakkundig is. Dat de lessen goed voorbereid zijn. Dat de moderne leermiddelen die we hebben optimaal worden benut. Klassen die opgeruimd zijn. Dat we het pestprotocol ook echt hanteren. Dat we uw kind positief benaderen. En dat we ouders betrekken bij de klas en de ontwikkeling van hun kind. OBS De Octopus is een school met juffen en meesters (wel 4!).

Neem eens een kijkje in onze groepen via de website of kom eens langs om de sfeer te proeven. Regelmatig heb ik een themagericht koffie-uurtje met ouders of andere belangstellenden die betrokken zijn bij de school.