Zorg

Leerkrachten op OBS De Octopus verzamelen informatie over leerlingen.
Dit doen zij middels het voeren van gesprekken met leerlingen, gesprekken met ouders, eigen observaties, resultaten van methodetoetsen, resultaten van CITO toetsen en ons leerlingvolgsysteem voor de sociaal–emotionele ontwikkeling.
Met deze informatie geven zij  het onderwijs aan uw kind(eren) vorm.

 

Soms komt het voor dat een kind toch nog niet voldoende leert van het aanbod binnen de groep. Dan is er meer informatie nodig bij het oplossen van een zorgvraag over een kind. Samen met de intern begeleider wordt er dan gezocht naar mogelijke verklaringen en oplossingen. Als deze niet gevonden kunnen worden , schakelen wij een expert in, die we vragen met ons mee te kijken en met ons mee te denken.

 

Om deze wijze realiseren wij voor ieder kind passend onderwijs op onze school.

In ons zorgplan staat ons handelen uitgebreid beschreven.Dit document is op te vragen bij de directeur.