OR

In de ouderraad zitten ouders, die zich betrokken voelen met de school. De OR legt zich toe op het uitvoeren van allerlei activiteiten in en om de school.

 

OBS De Octopus heeft een actieve ouderraad. Dit zijn enthousiaste ouders van leerlingen van de Octopus die zich onder andere inzetten voor het organiseren van verschillende soorten activiteiten in en om de school. Enkele voorbeelden zijn: Sint- en Kerstviering maar ook bijvoorbeeld de laatste schooldagactiviteit.

 

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro per jaar per leerling voor de bekostiging van excursies met de klas en extra’s rondom de feestdagen.

Wilt u dit overmaken op NL33 RABO 0300893558 of contant betalen aan de balie?

 

 

Bezetting ouderraad 2019-2020
Rol: Naam: Ouder van: groep:
Voorzitter Marco Beenen Thabo 4b
Penningmeester David Krijnen Jan en Liz 5a en 1-2c
Secretaris Marieke Arnolds

 Ward en Lien

 5a en 3a
OR lid Andy Fernandes Zayra,Issay en Niyaz 1-2a,7 & 4
OR lid Denise Schipper Linc 4b
OR lid Frank de Wit Midas 4a
OR lid Leonie van Dijk    
OR lid Floor Lucas    
OR lid Sharon Gernaat    
Team lid Linda Tak   groep 1/2b

 

Download hieronder de notulen: