OR

In de ouderraad zitten ouders, die zich betrokken voelen met de school. De OR legt zich toe op het uitvoeren van allerlei activiteiten in en om de school.

 

OBS De Octopus heeft een actieve ouderraad. Dit zijn enthousiaste ouders van leerlingen van de Octopus die zich onder andere inzetten voor het organiseren van verschillende soorten activiteiten in en om de school. Enkele voorbeelden zijn: Sint- en Kerstviering maar ook bijvoorbeeld de laatste schooldagactiviteit.

 

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro per jaar per leerling voor de bekostiging van excursies met de klas en extra’s rondom de feestdagen.

Wilt u dit overmaken op NL33 RABO 0300893558 of contant betalen aan de balie?

 

 

Bezetting ouderraad 2022-2023
Rol: Naam: Ouder van: groep:
Voorzitter Marco Beenen Thabo 4a
Penningmeester

Judith Moerbeek en

Tess Dumitru

Sanne en Evi 

 

4a en 7a

 

Secretaris Marieke Arnolds

 Ward en Lien

6a en 4a
OR lid Andy Fernandes Zayra,Issay en Niyaz 1-2a,8a & 5a
OR lid Denise Oosterbroek Linc 5b
OR lid Frank de Wit Midas 5b
OR lid Leonie van Dijk    
OR lid Floor Lucas    
OR lid Sharon Gernaat    
Team lid  

 

Download hieronder de notulen: