OR

In de ouderraad zitten ouders, die zich betrokken voelen met de school en legt zich toe op het uitvoeren van allerlei activiteiten in en om de school.

 

OBS De Octopus heeft een actieve ouderraad. Dit zijn enthousiaste ouders van leerlingen van de Octopus die zich onder andere inzetten voor het organiseren van verschillende soorten activiteiten in en om de school. Enkele voorbeelden zijn: Sint- en Kerstviering maar ook bijvoorbeeld de laatste schooldagactiviteit.

 

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro per jaar per leerling voor de bekostiging van excursies met de klas en extra’s rondom de feestdagen.

Wilt u dit overmaken op NL33 RABO 0300893558 of contant betalen aan de balie?

 

 

Bezetting ouderraad 2019-2020
Rol: Naam: Ouder van: groep:
Voorzitter Elroy Noordermeer Sen en Djim 6 & 3
Penningmeester David Krijnen Jan 3
Secretaris Tess Dumitru Mingus 3
OR lid Andy Fernandes Issay en Niyaz 5 & 2
OR lid Aicha Bensiyd Kenza, Kaoutar 5 & 4
OR lid Denise Schipper Linc 2
OR lid Frank de Wit Midas 2
OR lid Marco Beenen Thabo 2
Team lid Jacqueline van de Nesse   groep 1/2A

 

Download hieronder de notulen: