MR

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken heeft, zoals:

 • Verbeteringen van het onderwijs
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • Het schoolplan
 • De besteding van geld en gebouwen
 • Actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs
 • Communicatie en betrokkenheid naar en van ouders
 • Veiligheid in en rondom de school

De MR is voor leerkrachten een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. Het personeel kan via hen hun stem laten horen ten aanzien van het beleid en de organisatie.

Via het reglement van de medezeggenschapsraad is de wettelijke inspraak geregeld van ouders en leerkrachten bij beleidsbeslissingen die raken aan de belangen van de school, de ouders en het personeel.

De MR op De Octopus bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De leerkrachten zijn:

 • Nora van Langen
 • Linda Tak
 • vacature

De ouders zijn:

 • Sander Stok
 • Eva Magrijn
 • Giso Lommers

Heeft u vragen of suggesties, mail ons!  MR@obs-de-octopus.nl