Missie en visie

De missie van De Octopus is: “De Octopus, een school die ieder kind omarmt”.

In het bijzonder staan in de missie van De Octopus de volgende acht aspecten (de acht tentakels van de octopus) centraal:

  1. Openbaar karakter van de school.
  2. Veiligheid (fysiek en pedagogisch).
  3. Leren met als kernwaarden: eigen verantwoordelijkheid, autonomie en zelfstandigheid.
  4. Zorg voor en ondersteuning van de leerlingen.
  5. Professionaliteit van personeel.
  6. Kwaliteit van het onderwijs.
  7. Communicatie (intern en extern).
  8. Betrokkenheid van team, ouders en leerlingen.

De visie van De Octopus:

De Octopus is een school die hoogwaardig onderwijs nastreeft. De Octopus verwelkomt en omarmt kinderen (met wel acht armen).  Vanuit onze kernwaarden “eigen verantwoordelijkheid” , “autonomie” en “zelfstandigheid” geven we op De Octopus onderwijs, aandacht en zorg aan kinderen. We halen het maximale uit kinderen op sociaal-emotioneel, zintuiglijk, cognitief, motorisch, sportief en creatief gebied. De veilige armen van De Octopus laten de kinderen aan het eind van de basisschooltijd weer los als weerbare kinderen, bewust van zich zelf en hun talenten, als zelfstandige, sociale ‘wereldburgers’ met ondernemerschap en een verantwoordelijkheidsgevoel. Onze kinderen zijn klaar voor de toekomst.