KiVa-beleid

Wij zijn een KiVa-school. Het KiVa-beleid omvat o.m. onze schoolregels, onze aanpak tegen pesten en het protocol grensoverschrijdend gedrag.

 

In dit beleidsdocument wordt het volgende toegelicht:
- Onze kernwaarden, die de basis vormen van de school.
- Het verschil tussen pesten en plagen.
- Verwachtingen van alle partijen (kinderen, ouders en leerkrachten).
- Stappenplan na melding van pesten.
- Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Download