GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is verplicht als het bestuur meer dan één school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd waardoor het contact tussen het schoolniveau en bovenschoolsniveau verzekerd is.

Namens De Octopus nemen de volgende mensen deel aan de GMR van Florente basisscholen:
– Kirsten Houweling (personeelsgeleding)
– Malika Jarif (oudergeleding)

- Sander Stok