Gedragprotocol

Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede
samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een gedragscode
opgesteld voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Het naleven van de afspraken zal
leiden tot een werkbaar en prettig schoolklimaat en sociaal veilige school voor iedereen.

 

In het gedragprotocol staat omschreven hoe we met elkaar omgaan op de school.