Over de Brede school

Wij zien een brede school als een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg, die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Brede School De Octopus heeft de volgende partners:
  • Openbare Basisschool De Octopus,
  • KMN Kind & Co (peutergroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang),
  • BSO Popeye (buitenschoolse opvang),
  • BSO de Toversteen (buitenschoolse opvang),
  • Talentontwikkeling Stichting Welzijn Diemen (educatief naschools programma).

Verder is er een samenwerking met de openbare bibliotheek in Diemen, de muziekschool, sportverenigingen, het zwembad, het theater De Omval, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, de gemeente, zorgcentrum de Diem etc.

Het doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen van 0 tot 13 jaar te vergroten.